ПОЗИЦІОНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • В.М. Остапенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: інноваційна економіка, взаємодія освіти, науки у бізнесі, міжнародні рейтинги, індекси інноваційного розвитку за компонентами

Анотація

В роботі здійснено просторове позиціонування розвитку інноваційної економіки України на основі взаємодії освіти, науки та бізнесі в контексті інноваційної глобалізації. Оцінено залежність між загальною позицією GCI та показниками їхнього інноваційного розвитку, що підкреслює важливість інновацій для конкурентоспроможності. Україна, за показниками інноваційного розвитку суттєво відстає від інших показників GCI, що вказує на необхідність посилення цього аспекту їх економічної конкурентоспроможності. За допомогою кореляційного аналізу звязків між країнами світу доведено, що на рівень конкурентоспроможності країни найбільший вплив справляє рівень державного управління та інфраструктура, що також було враховано при розробці рекомендацій для економічну трансформацію із задіянням можливостей інноваційних технологій на основі взаємодії освіти, науки та бізнесу. Доведено зв’язок між ефективністю інновацій відповідно до різних рівнів доходу, що дозволило підтвердити необхідність покращення освітньої, наукової та підприємницької діяльності для забезпечення інноваційного розвитку та сталого економічного зростання країни. Україна віднесена в категорію країн, що розвиваються, і є економікою з низьким рівнем доходу та економічної конкурентоспроможності. Проте, на відміну від інших країн із відповідним рівнем добробуту, Україна має певний потенціал для переходу до зростання через інновації, і саме цей шлях є найперспективнішим як драйвер зростання. Але він наражається на декілька викликів, що потребують стратегічного підходу. Оцінювання розвитку інноваційної економіки передбачає розгляд компонентного складу міжнародних рейтингів, які розглядають інноваційну діяльність, визначення позиціонування України у цих рейтингах загалом та за компонентним складом і виявлення сильних та слабких сторін. У результаті визначаються переваги та недоліки, проблеми та перспективи розвитку інноваційної економіки України. Визначено взаємозалежності між комплексними показниками (Bloomberg Innovation Index, The Global Innovation Index, IMD World Competitiveness Ranking, The Global Talent Competitiveness Index, United Nations Development Programme and others), які здійснюють суттєвий вплив на інноваційний розвиток.

Посилання

Global Innovation Index2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, Lorena Rivera León and Sacha Wunsch-Vincent. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

The IMD World Competitiveness Yearbook (WCY). Available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/publications/

World Competitiveness Ranking. Available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/

Country Overview/ Ukraine. Available at: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/overview/UA

Global Innovation Index Ranking. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy

Bloomberg Innovation Index. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-0

European Innovation Scoreboard 2021. Available at: https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/EIS-2021-Report.pdf

Network Readiness Index. Available at: https://networkreadinessindex.org/country/ukraine/

The Global Talent Competitiveness Index. Available at: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Остапенко, В. (2022). ПОЗИЦІОНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 196-206. https://doi.org/10.32782/dees.2-33