Головна

Цифрова економіка та економічна безпека – це електронний науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2021 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій і Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 06 червня 2022 року № 530 (Додаток 2)

Галузь знань: економічні.

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 292 – Міжнародні економічні відносини.

ISSN електронної версії журналу: 2786-541X

Метою журналу є прагнення об’єднати науковців, створюючи наукове середовище дослідників та практиків для підтримки проектів та обміну досвідом з актуальних питань сучасності. Ключовою метою є висвітлення різних аспектів формування та використання знань та досліджень в галузях цифрової економіки та економічної безпеки суспільства, держави, людей.

Завдання журналу визначається необхідністю висвітлення проблем:
– соціально-економічного, інформаційно-комунікативного та цифрового розвитку України в контексті економічної, соціальної та суспільної безпеки;
– визначення організаційно-економічних, інноваційних механізмів прискорення розвитку високотехнологічних галузей України;
– висвітлення проблем створення, впровадження, розвитку та захисту державних і суспільних інформаційних систем та ресурсів;
– сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем, послуг та бізнес-моделей;
– науково-технічне представлення та розкриття впливу складових науково-технічного прогресу на інформаційне середовище держави та суспільства;
– розвиток і надання якісних послуг сфери інформаційної та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах та їх мережах;
– концептуальні питання науково-технічної та науково-інноваційної політики у світовому та інформаційному середовищі країни.