ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ФОНІ ВІЙНИ: ОЦІНКА СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ

Ключові слова: продовольча криза, пандемія, війна, прогнозування, безпекові орієнтири

Анотація

Стаття спрямована на оцінку стану продовольчої безпеки України та розроблення прогнозів тенденцій її розвитку. У дослідженні обґрунтовано використання методики оцінки продовольчої безпеки, що передбачає розрахунок чотирьох складових та інтегрального індексу продовольчої безпеки держави. В результаті використання запропонованої методики реалізовано оцінку стану продовольчої безпеки України. Отримані результати слугували для їх порівняння із аналогічними показниками країн світу та Європи. Здійснено прогнозування стану та тенденцій продовольчої безпеки Україна на період до 2027 року. Водночас, встановлено тенденції зміни продовольчої безпеки країн-агресорів за аналогічний період. В результаті проведеного дослідження встановлено стратегічні безпекові орієнтири розвитку держави в умовах війни.

Посилання

Augustin, M. A., Riley, M., Stockmann, R., Bennett, L., Kahl, A., Lockett, T., … Cobiac, L. (2016). Role of food processing in food and nutrition security. Trends in Food Science & Technology, 56, 115–125. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2016.08.005

Dudiuk, V. S., & Hobela, V. V. (2015). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia ekolohichnoi bezpeky [Theoretical approaches to the definition of environmental safety]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy–Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 25.5, 130–135.

Economist Intelligence Unit (2022). Country analysis. Available at: https://www.eiu.com/n/solutions/viewpoint/country-analysis/

Food and Agriculture Organization. (2022). Food and Agriculture Organization Statistics. Available at: https://www.fao.org/statistics/en/

Mc. Carthy, U., Uysal, I., Badia-Melis, R., Mercier, S., O’Donnell, C., & Ktenioudaki, A. (2018). Global food security – Issues, challenges and technological solutions. Trends in Food Science & Technology, 77, 11–20. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2018.05.002

McGill, A. E. J. (2009). The potential effects of demands for natural and safe foods on global food security. Trends in Food Science & Technology, 20(9), 402–406. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2009.01.051

OECD. (2022). OECD Statistics. Available at: https://stats.oecd.org/

Ogunmoroti, A. Min, L., Li, M., Liu, W. (2022). Unraveling the environmental impact of current and future food waste and its management in Chinese provinces. Environment and Sustainability, 9, 100064. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resenv.2022.100064

Pushak, Y., Zaichenko, V., Kornicheva, H., Petrukha, S. & Kharabovskyi, Y. (2022). Features of the Impact of Military Actions on Food Security. International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (6), 33–38. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.6

State Statistics Service of Ukraine. (2021). State statistics service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Wan, A. C. A., Tai, B. C. U., & Du, C. (2021). Food security and nutrition- a systematic approach. Trends in Food Science & Technology, 109, 738–745. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2020.12.024

Wang, Y., Yuan, Z., & Tang, Y. (2021). Enhancing food security and environmental sustainability: A critical review of food loss and waste management. Resources, Environment and Sustainability, 4, 100023. DOI: https://doi:10.1016/j.resenv.2021.100023

Котвицька Н. М. Продовольча безпека як фактор стабільного розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 10(3). С. 18–21.

Пономаренко Т. В. Продовольча безпека як складова економічної безпеки. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 30-1. С. 189–192.

Сурілова О. О. Продовольча безпека в умовах пандемії. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2021. Т. 28. C. 117–123.

Урба С. І. Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. Вип. 25(1). С. 106–111.

Augustin, M. A., Riley, M., Stockmann, R., Bennett, L., Kahl, A., Lockett, T., … Cobiac, L. (2016). Role of food processing in food and nutrition security. Trends in Food Science & Technology, 56, 115–125. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2016.08.005

Dudiuk, V. S., & Hobela, V. V. (2015). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia ekolohichnoi bezpeky [Theoretical approaches to the definition of environmental safety]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy–Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, (25.5), 130–135.

Economist Intelligence Unit (2022). Country analysis. Available at: https://www.eiu.com/n/solutions/viewpoint/country-analysis/

Food and Agriculture Organization. (2022). Food and Agriculture Organization Statistics. Available at: https://www.fao.org/statistics/en/

Mc. Carthy, U., Uysal, I., Badia-Melis, R., Mercier, S., O’Donnell, C., & Ktenioudaki, A. (2018). Global food security – Issues, challenges and technological solutions. Trends in Food Science & Technology, 77, 11–20. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2018.05.002

McGill, A. E. J. (2009). The potential effects of demands for natural and safe foods on global food security. Trends in Food Science & Technology, 20(9), 402–406. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2009.01.051

OECD. (2022). OECD Statistics. Available at: https://stats.oecd.org/

Ogunmoroti, A. Min, L., Li, M., Liu, W. (2022). Unraveling the environmental impact of current and future food waste and its management in Chinese provinces. Environment and Sustainability, 9, 100064. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resenv.2022.100064

Pushak, Y., Zaichenko, V., Kornicheva, H., Petrukha, S. & Kharabovskyi, Y. (2022). Features of the Impact of Military Actions on Food Security. International Journal of Computer Science and Network Security, 22. (6), 33–38. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.6.

State Statistics Service of Ukraine. (2021). State statistics service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Wan, A. C. A., Tai, B. C. U., & Du, C. (2021). Food security and nutrition- a systematic approach. Trends in Food Science & Technology, 109, 738–745. DOI: https://doi:10.1016/j.tifs.2020.12.024

Wang, Y., Yuan, Z., & Tang, Y. (2021). Enhancing food security and environmental sustainability: A critical review of food loss and waste management. Resources, Environment and Sustainability, 4, 100023. DOI: https://doi:10.1016/j.resenv.2021.100023

Kotvytska N. M. (2015). Food security as a factor of stable development of Ukraine. [Prodovolcha bezpeka yak faktor stabilnoho rozvytku Ukrainy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 10(3), pp. 18–21.

Ponomarenko T. V. (2018). Food security as a component of economic security. Black Sea Economic Studies [Prodovolcha bezpeka yak skladova ekonomichnoi bezpeky]. Prychornomorski ekonomichni studiis, vol. 30-1. pp. 189–192.

Surilova O. O. (2021). Food security in the conditions of a pandemic. [Prodovolcha bezpeka v umovakh pandemii]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia», vol. 28, pp. 117–123.

Urba S. I. (2017). Theoret

Переглядів статті: 275
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Гобела, В., Мельник, С., & Курляк, М. (2022). ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ФОНІ ВІЙНИ: ОЦІНКА СТАНУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 92-98. https://doi.org/10.32782/dees.2-16