ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

  • І.О. Ахновська Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.Ю. Брацлавець Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: адитивні технології, техноглобалізм, розвиток, сталий розвиток, ринок, глобалізація

Анотація

Глобалізація та конкуренція на ринку змусили практиків зосередитися на мінімізації споживання ресурсів, і навіть уряди країн вводять суворі правила щодо сталого розвитку. У цьому відношенні використання новітніх технологій, таких як адитивне виробництво (additive manufacturing - АМ), матиме позитивну користь для сталого розвитку. Процеси АМ стають стійкими з точки зору меншого споживання матеріалів, менших експлуатаційних витрат, мінімальної обробки тощо. Важливо проаналізувати потенційні рушійні сили стійкого процесу АМ для його поступового впровадження. Досягнення поставленої мети обумовлює необхідність виконання низки завдань: аналіз наукових підходів до визначення ролі та місця АМ у формуванні сталого виробництва; аналіз місця АМ у підвищенні внеску підприємств у досягнення Цілей сталого розвитку. Адитивне виробництво розглядається як спосіб протистояти цій проблемі шляхом значного скорочення часу виходу на ринок і відкриття нових можливостей для економіки та суспільства.

Посилання

Ахновська, І., & Брацлавець, О. Розвиток світового ринку адитивних технологій в умовах техноглобалізму. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Вип. 1(01). С. 36-42. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-6

Bey N., Hauschild M. Z., McAloone T. C. Drivers and Barriers for Implementation of Environmental Strategies in Manufacturing Companies. CIRP Annals. 2013. № 62 (1). С. 43–46. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2013.03.001

Garg D., Luthra S., Haleem A. An Evaluation of Drivers in Implementing Sustainable Manufacturing in India: Using DEMATEL Approach. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2014. № 8 (12). С. 3517–3522.

Mittal V. K., Sangwan K. S. Prioritizing Drivers for Green Manufacturing: Environmental, Social and Economic Perspectives. Procedia CIRP. 2021. №15. С. 135–140. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.06.038

Challenges of Aditive Manufacturing. Why companies don’t use Additive Manufacturing in serial production. 2020. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/Deloitte_Challenges_of_Additive_Manufacturing.pdf

Chen D., Heyer S., Ibbotson S., Salonitis K., Steingrímsson J. G., Thiede S. Direct Digital Manufacturing: Definition, Evolution, and Sustainability Implications. Journal of Cleaner Production, 2015. № 107. С. 615–625. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.009

Shankar K. M., Kumar P. U., Kannan D. Analyzing the Drivers of Advanced Sustainable Manufacturing System Using AHP Approach. Sustainability, 2016. № 8 (8). С. 824. DOI: https://doi.org/10.3390/su8080824

Ullah A. S., Hashimoto H., Kubo A., Tamaki J. I. Sustainability Analysis of Rapid Prototyping: Material/resource and Process Perspectives. International Journal of Sustainable Manufacturing. 2021. № 3 (1). С. 20–36. DOI: https://doi.org/10.1504/IJSM.2013.058640

Kreiger M., Pearce J. M. Environmental Life Cycle Analysis of Distributed Three-dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020. № 1 (12). С. 1511–1519. DOI: https://doi.org/10.1021/sc400093k

Ford S., Despeisse M. Additive Manufacturing and Sustainability: An Exploratory Study of the Advantages and Challenges. Journal of Cleaner Production. 2016. №137. С. 1573–1587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.150

Mehrpouya M., Dehghanghadikolaei A., Fotovvati B., Vosooghnia A., Emamian S. S., Gisario A. The Potential of Additive Manufacturing in the Smart Factory Industrial 4.0: A Review.” Applied Sciences. 2019. № 9 (18). С. 3865. DOI: https://doi.org/10.3390/app9183865

Jiang Q., Liu Z., Li T., Cong W., Zhang H. C. Emergy-based Life-cycle Assessment (Em-lca) for Sustainability Assessment: A Case Study of Laser Additive Manufacturing versus CNC Machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2019. №102 (9–12). С. 4109–4120. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-019-03486-8

Nordin N., Ashari H., Hassan M. G. Drivers and Barriers in Sustainable Manufacturing Implementation in Malaysian Manufacturing Firms. In 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. 2014. С. 687–691, Selangor, Malaysia, IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058726

Ghazilla R. A. R., Sakundarini N., Abdul-Rashid S. H., Ayub N. S., Olugu E. U., Musa S. N. Drivers and Barriers Analysis for Green Manufacturing Practices in Malaysian SMEs: A Preliminary Findings. Procedia Cirp, 2016. № 26. С. 658–663. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.085

Moktadir M. A., Rahman T., Rahman M. H., Ali S. M., Paul S. K. Drivers to Sustainable Manufacturing Practices and Circular Economy: A Perspective of Leather Industries in Bangladesh. Journal of Cleaner Production. 2021. №174. С. 1366–1380. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.063

Aboelmaged M. The Drivers of Sustainable Manufacturing Practices in Egyptian SMEs and Their Impact on Competitive Capabilities: A PLS-SEM Model. Journal of Cleaner Production. 2018. № 175. С. 207–221.

Akhnovska, I., & Bratslavets, O. (2022). Rozvytok svitovoho rynku adytyvnykh tekhnolohii v umovakh tekhnohlobalizmu. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, vol. 1(01), pp. 36-42. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-6

Bey, N., Hauschild, M. Z. and McAloone, T. C. (2013). Drivers and Barriers for Implementation of Environmental Strategies in Manufacturing Companies. CIRP Annals, vol. 62 (1), pp. 43–46. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2013.03.001

Garg, D., Luthra, S., and Haleem, A. (2014). An Evaluation of Drivers in Implementing Sustainable Manufacturing in India: Using DEMATEL Approach. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, vol. 8 (12), pp. 3517–3522.

Mittal, V. K. and Sangwan, K. S. (2014). Prioritizing Drivers for Green Manufacturing: Environmental, Social and Economic Perspectives. Procedia CIRP, vol. 15, pp. 135–140. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.06.038

Deloitte (2020). Challenges of Aditive Manufacturing. Why companies don’t use Additive Manufacturing in serial production. Available at:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/Deloitte_Challenges_of_Additive_Manufacturing.pdf

Chen, D., Heyer, S., Ibbotson, S., Salonitis, K., Steingrímsson, J. G. and Thiede, S. (2015). Direct Digital Manufacturing: Definition, Evolution, and Sustainability Implications. Journal of Cleaner Production, vol. 107, pp. 615–625. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.009

Shankar, K. M., P. U. Kumar, and D. Kannan (2016). Analyzing the Drivers of Advanced Sustainable Manufacturing System Using AHP Approach. Sustainability, vol. 8 (8), pp. 824. DOI: https://doi.org/10.3390/su8080824

Ullah, A. S., H. Hashimoto, A. Kubo, and J. I. Tamaki. (2013). Sustainability Analysis of Rapid Prototyping: Material/resource and Process Perspectives. International Journal of Sustainable Manufacturing, vol. 3 (1), pp. 20–36. DOI: https://doi.org/10.1504/IJSM.2013.058640

Kreiger, M., and Pearce, J. M. (2013). Environmental Life Cycle Analysis of Distributed Three-dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, vol. 1 (12), pp. 1511–1519. DOI: https://doi.org/10.1021/sc400093k

Ford, S., and Despeisse, M. (2016). Additive Manufacturing and Sustainability: An Exploratory Study of the Advantages and Challenges. Journal of Cleaner Production, vol. 137, pp. 1573–1587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.150

Mehrpouya, M. Dehghanghadikolaei, A., Fotovvati, B., Vosooghnia, A., Emamian, S. S., and Gisario, A. (2019). The Potential of Additive Manufacturing in the Smart Factory Industrial 4.0: A Review. Applied Sciences, vol. 9 (18), pp. 3865. DOI: https://doi.org/10.3390/app9183865

Jiang, Q., Liu, Z., Li, T., Cong, W., and Zhang, H. C. (2019). Emergy-based Life-cycle Assessment (Em-lca) for Sustainability Assessment: A Case Study of Laser Additive Manufacturing versus CNC Machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 102 (9–12), pp. 4109–4120. DOI: ttps://doi.org/10.1007/s00170-019-03486-8

Nordin, N., Ashari, H., and Hassan M. G. (2014). Drivers and Barriers in Sustainable Manufacturing Implementation in Malaysian Manufacturing Firms. In 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. 687–691, Selangor, Malaysia, IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058726

Ghazilla, R. A. R., Sakundarini, N., Abdul-Rashid, S. H., Ayub, N. S., Olugu, E. U., and Musa, S. N. (2015). Drivers and Barriers Analysis for Green Manufacturing Practices in Malaysian SMEs: A Preliminary Findings. Procedia Cirp, vol. 26, pp. 658–663. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.085

Moktadir, M. A., Rahman, T. M., Rahman, H., Ali, S. M. and Paul, S. K. (2018). Drivers to Sustainable Manufacturing Practices and Circular Economy: A Perspective of Leather Industries in Bangladesh. Journal of Cleaner Production, vol. 174, pp. 1366–1380. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.063

Aboelmaged, M. (2018). The Drivers of Sustainable Manufacturing Practices in Egyptian SMEs and Their Impact on Competitive Capabilities: A PLS-SEM Model. Journal of Cleaner Production, vol. 175, pp. 207–221.

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Ахновська, І., & Брацлавець, О. (2022). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 76-81. https://doi.org/10.32782/dees.2-13