СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

  • І.О. Коростова Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» http://orcid.org/0000-0002-5539-4620
Ключові слова: маркетинг, план, дослідження, криза, інтернет-маркетинг

Анотація

Враховуючи наслідки кризи COVID-19 та війни, життя, яким ми його знаємо, змінилося. Підходи та процедури, які сприймалися як належне, зараз переглядаються. Загалом командні стратегії швидко розвиваються, і команди маркетингу не є винятком. В умовах кризи першим напрямком скорочення бюджету компаній є маркетинг. Однак криза, спричинена пандемією COVID-19, показала протилежне: наскільки важливо використовувати маркетингові інструменти для утримання існуючої та завоювання нової аудиторії. Війна в Україні завдала нищівного удару по економіці країни, і звісно, маркетинг також змінив своє звичне життя. Актуальність теми зумовлена тим, що маркетинг здатний бути ефективним інструментом відновлення та розвитку бізнесу в Україні. Метою роботи є визначення плану дій маркетингу під час війни в Україні. Зараз довгострокове стратегічне планування складний процес, бо ситуація змінюється щодня. Оперативно-тактичні рішення вийшли на перший план. Тому в рамках маркетингу детальнішу увагу слід приділяти визначенню ймовірності інвестиційного ризику стосовно витрат компаній на вжиття заходів щодо відновлення діяльності в критичний момент.

Посилання

Карл фон Клаузевіц. Природа війни; пер. Руслан Герасимов. Харків: Vivat, 2018. 416 с.

Амонс С. Е., Красняк О. П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926 (дата звернення: 20.10.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.106

Офіційний сайт «Державна служба статистики України». URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.08.2022).

Ajit Ghuman. Are You Doing 'Peacetime' Or 'Wartime' Product Marketing? Forbes. Jun 8, 2020. URL: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/06/08/are-you-doing-peacetime-or-wartime-product-marketing/ (дата звернення: 14.10.2022).

Maxim Korneyev, Ivan Berezhniuk, Volodymyr Dzhyndzhoian, Tatiana Kubakh and Kostiantyn Horb. Business marketing activities in Ukraine during wartime. Innovative Marketing, 2022. Vol. 18(3), P. 48-58. doi:10.21511/im.18(3).2022.05

Як робити маркетинг під час війни. Сквот журнал. URL: https://skvot.io/uk/blog/marketing-during-the-war (дата звернення: 20.10.2022).

World Bank Group. 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, April 2022. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

Karl fon Klauzevіc (2018) Priroda vіini [The nature of war]. Harkіv: Vivat, p. 416.

Аmons, S. and Krasnyak, О. (2020) Marketingovi doslidjenya rinku i ego strukturnih elementov: teoreticheskii aspect [Marketing research of the market and its structural elements: the theoretical aspect], Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.106

Ofitsiinyi sait «Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy» [Official website of the "State Statistics Service of Ukraine"]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Ajit Ghuman (Jun 8, 2020.). Are You Doing 'Peacetime' Or 'Wartime' Product Marketing? Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/06/08/are-you-doing-peacetime-or-wartime-product-marketing/

Maxim Korneyev, Ivan Berezhniuk, Volodymyr Dzhyndzhoian, Tatiana Kubakh and Kostiantyn Horb (2022). Business marketing activities in Ukraine during wartime. Innovative Marketing, vol. 18(3), pp. 48-58. DOI: https://doi.org/10.21511/im.18(3).2022.05

Yak robiti marketing pіd chas vіini [How to do marketing during wartime]. Skvot zhurnal. Available at: https://skvot.io/uk/blog/marketing-during-the-war

World Bank Group 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets (April 2022). World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

Переглядів статті: 1108
Завантажень PDF: 636
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Коростова, І. (2022). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАРКЕТИНГУ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 52-55. https://doi.org/10.32782/dees.2-9