IPO: ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Ключові слова: Initial Public Offering, фондова біржа, інвестиційний капітал, акція, лістинг

Анотація

Особливістю сучасного етапу розвитку української та світової економіки є поява нових інструментів. Їх застосування є умовою подальшого розвитку та використання потенційних можливостей удосконалення економічних систем. Дану статтю присвячено питанню первинного розміщення акцій компаній на фондових біржах, що, власне кажучи, і є сучасним інструментом залучення фінансових ресурсів. Узагальнено сутність поняття «Initial Public Offering». Визначено основні причини виходу на фондові біржі світу та зображено рейтинг даних бірж. Поетапно охарактеризовано механізм виходу бізнесу на глобальні фондові ринки та наведено приклади успішного досвіду компаній, які здійснили IPO. Також розглянуто переваги та недоліки статусу публічної компанії. Проаналізовано вихід українських компаній на фондові біржі світу. Розглянуто основні тенденції глобального ринку IPO у останні роки.

Посилання

Гандзій Т. Що таке IPO, як і навіщо його проводять. LIGA.net: веб-сайт. URL: https://blog.liga.net/user/thandzii/article/39220 (дата звернення: 16.10.2022).

Грабовська Є. В. Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО. Магістеріум. Економічні студії. 2014. № 56. С. 51–55.

Кукса В. Це солодке слово ІРО. Українські підприємства відкривають для себе прогресивний спосіб інтеграції у світову економіку. Дзеркало тижня. 2010. № 35 (664).

Полякова А. Огляд ринку первинного публічного розміщення акцій та перспективи виходу українських компаній на IPO. InVenture: веб-сайт. URL: https://inventure.com.ua/analytics/articles/oglyad-rinku-pervinnogo-publichnogo-rozmishennya-akcij-ta-perspektivi-vihodu-ukrayinskih-kompanij-na-ipo (дата звернення: 16.10.2022).

Рейтинг бірж за капіталізацією. Freedom Finance: веб-сайт. URL: https://ffin.ua/blog/articles/investopediia/post/reitynh-birzh-za-kapitalizatsiieiu (дата звернення: 15.10.2022).

Factbox: U.S. IPO activity plunges as Ukraine war triggers volatility. Reuters. URL: https://www.reuters.com/business/us-ipo-activity-plunges-ukraine-war-triggers-volatility-2022-08-10/ (date of access: 18.10.2022).

Financial Times. Financial Times. URL: https://www.ft.com/ (date of access: 14.10.2022).

Geddes R. IPOs and Equity Offerings. Elsevier Science & Technology Books, 2003. 272 p.

Global IPO Watch. Q1 2022 Overview. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ipo-centre/global-ipo-watch.html (дата звернення: 17.10.2022).

Go P. How do you prepare for when the time is right? EY Deutschland. Home Building a better working world. URL: https://www.ey.com/en_gl/ipo/trends (date of access: 19.10.2022).

London Stock Exchange. London Stock Exchange. URL: https://www.londonstockexchange.com/ (date of access: 20.10.2022).

Ritter J. R. The Long-Run Performance of initial Public Offerings. The Journal of Finance. 1991. Vol. 46, no. 1. P. 3–27.

Roadmap for an IPO. A guide to going public. PwC publication. 2013 URL: https://www.pwc.com/us/en/transactionservices/ (date of access: 16.10.2022).

SEC.SEC.gov. URL: https://www.sec.gov/ (date of access: 14.10.2022).

2021 EY Global IPO Trends report. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en_gl/topics/ipo/ey-2021-global-ipo-trends-report-v2.pdf (date of access: 20.10.2022).

Handzii T. Shcho take IPO, yak i navishcho yoho provodiat. [What is an IPO, how and why is it conducted]. LIGA.net: website. Available at: https://blog.liga.net/user/thandzii/article/39220 (accessed 10.16.2022) [in Ukrainian].

Hrabovska Ye. (2014) Dosvid vykhodu ukrainskykh kompanii na rynok IPO. [The experience of Ukrainian companies entering the IPO market]. Mahisterium. Ekonomichni studii, no. 56, pp. 51–55 [in Ukrainian].

Kuksa V. (2010) Tse solodke slovo IPO. Ukrainski pidpryiemstva vidkryvaiut dlia sebe prohresyvnyi sposib intehratsii u svitovu ekonomiku. [This is a sweet word of IPO. Ukrainian enterprises are discovering a progressive way of integration into the world economy]. Dzerkalo tyzhnia, no. 35 (664) [in Ukrainian].

Poliakova A. Ohliad rynku pervynnoho publichnoho rozmishchennia aktsii ta perspektyvy vykhodu ukrainskykh kompanii na IPO. [An overview of the initial public offering of shares and the prospects of Ukrainian companies entering the IPO]. InVenture: website. Available at: https://inventure.com.ua/analytics/articles/oglyad-rinku-pervinnogo-publichnogo-rozmishennya-akcij-ta-perspektivi-vihodu-ukrayinskih-kompanij-na-ipo (accessed 10.16.2022) [in Ukrainian].

Reitynh birzh za kapitalizatsiieiu. [Rating of exchanges by capitalization]. Freedom Finance: website. Available at: https://ffin.ua/blog/articles/investopediia/post/reitynh-birzh-za-kapitalizatsiieiu (accessed 15.10.2022) [in Ukrainian].

Factbox: U.S. IPO activity plunges as Ukraine war triggers volatility. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/business/us-ipo-activity-plunges-ukraine-war-triggers-volatility-2022-08-10/ (date of access: 18.10.2022).

Financial Times. Financial Times. Available at: https://www.ft.com/ (accessed 19.10.2022).

Geddes R. (2003) IPOs and Equity Offerings. Elsevier Science & Technology Books, 272 p.

Global IPO Watch. Q1 2022 Overview. Available at: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ipo-centre/global-ipo-watch.html (accessed 17.10.2022).

Go P. How do you prepare for when the time is right? EY Deutschland. Home Building a better working world. Available at: https://www.ey.com/en_gl/ipo/trends (accessed 19.10.2022).

London Stock Exchange. London Stock Exchange. Available at: https://www.londonstockexchange.com/ (accessed 20.10.2022).

Ritter J. R. (1991) The Long-Run Performance of initial Public Offerings. The Journal of Finance, vol. 46, no. 1, pp. 3–27.

Roadmap for an IPO. A guide to going public. PwC publication. 2013. Available at: https://www.pwc.com/us/en/transactionservices/ (accessed 16.10.2022).

SEC.SEC.gov. Available at: https://www.sec.gov/ (accessed 14.10.2022).

2021 EY Global IPO Trends report. Available at: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en_gl/topics/ipo/ey-2021-global-ipo-trends-report-v2.pdf (accessed 20.10.2022).

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Юр’єва, П., & Шевчук, О. (2022). IPO: ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 21-26. https://doi.org/10.32782/dees.2-4