СТІЙКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОВІДНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  • М.О. Кравченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5405-0159
  • В.В. Прудкий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2788-9132
Ключові слова: інновації, економічна стійкість, інновації орієнтовані на стійкість, стійкі інновації, сталий розвиток, операційна оптимізація, організаційна трансформація, системна реформація

Анотація

В статті досліджено витоки концепції стійких інновацій. Розглянуто прикладну основу концепції стійких інновацій. Запропоновано системно інтегрований підхід до інноваційного розвитку підприємств, який відрізняється від традиційного інноваційно орієнтованого, заснований на концепції стійких інновацій. В даній роботі обґрунтовуються переваги концепції стійких інновацій для підприємств в контексті зовнішньо і внутрішньо економічних викликів. В статті розроблено інструментарій, застосовувати який доцільно відповідно до цільових завдань, поставлених на певному етапі розвитку підприємств, а також розглянуто «дорожню карту» концепції стійких інновацій, за якою підприємство може систематизувати інноваційні процеси на підприємстві на шляху до забезпечення економічної стійкості. Надано рекомендації щодо доцільності впровадження конкретних типів інновацій на кожному етапу «дорожньої карти» стійких інновацій.

Посилання

Cheever F., C. Dernbach J. Sustainable Development and Its Discontents. Journal of Transnational Environmental Law, University of Denver. 2015. URL: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=law_facpub (дата звернення: 26.08.2022).

Klewitz J., Hansen E. Sustainability-Oriented Innovation in SMEs: a Systematic Literature Review of Existing Practices and Actors. XXII International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) Conference on Sustainability in Innovation (Hamburg, June 12–15, 2011). URL: https://www.researchgate.net/publication/228320231.

Rothwell R. Towards the Fifth-Generation Innovation Process. International Marketing Review. 1994. Vol. 11. Iss. 1. Pp. 7–31.

Szekely F., Strebel H. Incremental, radical and game changing: strategic innovation for sustainability. Corporate Governance. 2013. Vol. 13(5). P. 467–481.

Gunday G. Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics. 2011. Vol. 133(2). P. 662–676.

Lopez-Valeiras E., Gomez-Conde J., Naranjo-Gil D. Sustainable innovation, management accounting and control systems, and international performance. Sustainability. 2015. Vol. 7(3). P. 3479–3492.

Wagner M. he role of corporate sustainability performance for economic performance: a firm level analysis of moderation effects. Ecological Economics. 2010. Vol. 69(7). P. 1553–1560.

Nidumolu R., Prahalad C. K., Rangaswami M. R. Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard Business Review. 2009. No. 87(9). P. 56–64.

Aguilera-Caracuel J., Ortiz-de-Mandojana N. Green innovation and financial performance: an institutional approach. Organization & Environment. 2013. Vol. 26(4). P. 365–385.

Кравченко М. О. Застосування концепції стійких інновацій для забезпечення економічної стійкості вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/35.pdf (дата звернення: 25.08.2022).

Adams R. Sustainability-oriented Innovation: A Systematic Review. International Journal of Management Reviews. 2015. Vol. 00. P. 1–26. URL: https://business-school.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/businessschool/documents/projects/susinlab/AdamsJeanrenaud2015SOISysRev-2.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Кравченко М. О., Прудкий В. В. Розвиток промислових підприємств на основі концепції стійких інновацій. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії : зб. тез доп. учасників Міжнар. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 5 лют. 2022 р. Запоріжжя, 2022. С. 46–50. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u346/podik_publikaciya.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Kravchenko M., Solncev S., Babenko V. and Zhygalkevych Zh. Applying sustainable innovations for the development of Ukrainian machine-building enterprises. International Journal of Technology Management & Sustainable Development. 2020. Vol. 19. Iss. 3. Pp. 279-296. DOI: https://doi.org/10.1386/tmsd_00027_1.

Cheever, F. C. & Dernbach, J. (2015) Sustainable Development and Its Discontents. Journal of Transnational Environmental Law, University of Denver. Available at: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=law_facpub (accessed: 26.08.2022).

Klewitz, J. & Hansen, E. (2011). Sustainability-Oriented Innovation in SMEs: a Systematic Literature Review of Existing Practices and Actors. XXII International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) Conference on Sustainability in Innovation (Hamburg, June 12–15, 2011). Available at: https://www.researchgate.net/publication/228320231

Rothwell, R. (1994). Towards the Fifth-Generation Innovation Process. International Marketing Review, vol. 11(1), pp. 7–31.

Szekely, F., & Strebel, H. (2013). Incremental, radical and game changing: strategic innovation for sustainability. Corporate Governance, vol. 13(5), pp. 467–481. DOI:10.1108/CG-06-2013-0084

Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, vol. 133(2), pp. 662–676.

Lopez-Valeiras, E., Gomez-Conde, J., & Naranjo-Gil, D. (2015). Sustainable innovation, management accounting and control systems, and international performance. Sustainability, vol. 7(3), pp. 3479–3492.

Wagner, M. (2010). The role of corporate sustainability performance for economic performance: a firm level analysis of moderation effects. Ecological Economics, vol. 69(7), pp. 1553–1560.

Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R. (2009). Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard Business Review, vol. 87(9), pp. 56–64.

Aguilera-Caracuel, J., & Ortiz-de-Mandojana, N. (2013). Green innovation and financial performance: an institutional approach. Organization & Environment, vol. 26(4), pp. 365–385.

Kravchenko, M. (2018). Zastosuvannia kontseptsii stiikykh innovatsii dlia zabezpechennia ekonomichnoi stiikosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Application of the concept of sustainable innovation to ensure the economic sustainability of domestic enterprises]. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/35.pdf (accessed: 25.08.2022).

Adams, R. et al. (2015). Sustainability-oriented Innovation. A Systematic Review International Journal of Management Reviews, vol. 00, pp. 1–26. Available at: https://business-school.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/businessschool/documents/projects/susinlab/AdamsJeanrenaud2015SOISysRev-2.pdf (accessed: 26.08.2022).

Kravchenko, M. & Prudkyi, V. (2022). Rozvytok promyslovykh pidpryiemstv na osnovi kontseptsii stiikykh innovatsii. Reformuvannia ekonomiky v konteksti mizhnarodnoho spivrobitnytstva [Development of industrial enterprises based on the concept of sustainable innovation]. Proceedings of the Reforming the economy in the context of international cooperation: mechanisms and strategies, pp. 46–50. Available at: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u346/podik_publikaciya.pdf (accessed: 26.08.2022).

Kravchenko M., Solncev S., Babenko V. & Zhygalkevych Zh. (2020). Applying sustainable innovations for the development of Ukrainian machine-building enterprises. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, vol. 19(3), pp. 279-296. DOI: https://doi.org/10.1386/tmsd_00027_1.

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Кравченко, М., & Прудкий, В. (2022). СТІЙКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОВІДНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 74-79. https://doi.org/10.32782/dees.1-12