РОЛЬ ЦИФРОВИХ ВІКІ-ПЛАТФОРМ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: сталий розвиток, євроінтеграція, вікі-платформи, вікіноміка, відкритість, інновації

Анотація

Стаття присвячена аналізу огляду відмінної риси вікі-платформ – їх відкритості. В статті розглядаються основні аспекти відкритості, аналізуються переваги цієї риси та її значення для сталого розвитку. Результати дослідження доводять важливість відкритості як фундаментального принципу вікі-платформ, яка сприяє громадській участі, взаємодії та співпраці, а також ефективному обміну знаннями та створенню якісного контенту. Впровадження цифрових платформ має велике значення для успішної євроінтеграції та сталої економічної побудови. Ці платформи сприяють ефективному поширенню інформації про європейські стандарти, стимулюють взаємодію між зацікавленими сторонами та залучають громадськість до діалогу. Онлайн-середовища вікі-платформ є особливими, оскільки вони надають користувачам можливість спільно працювати над створенням, редагуванням та поширенням знань. Однак, головною характеристикою вікі-платформ є їх відкритість та прозорість, які забезпечують широкий доступ до інформації та можливість участі всіх зацікавлених сторін на принципах довірі до вікі-платформ. Відкритість сприяє залученню різноманітних груп інтересів та допомагає створенню більш об'єктивного та комплексного контенту. Крім того, завдяки спільній роботі багатьох користувачів, швидко оновлюється та вдосконалюється інформація. Присутність порталів прозорості може бути ефективним інструментом для протидії шахрайським діям, що утруднюють європейську інтеграцію країни. Надання громадськості можливості документувати випадки корупції шляхом розробки вікі-платформ звітності в Інтернеті або за допомогою мобільних додатків може сприяти боротьбі з корупцією в режимі реального часу. Україна вже має кілька таких вікі-платформ та онлайн-інструментів, які сприяють боротьбі з корупцією та підвищенню прозорості в державному управлінні. Крім того, українські вікі-платформи для інновацій та стартапів можуть стати важливим інструментом для євроінтеграції, сприяти сталому розвитку та підтримці інноваційного підприємництва в Україні. Залучення користувачів, співпраця, доступ до знань та міжнародне співробітництво можуть стати каталізаторами розвитку інноваційного потенціалу країни. Підкреслюється, що принцип відкритості вікі-платформ сприяє створенню глобальної спільноти знань, де кожен може брати участь у створенні, редагуванні та використанні інформації. Це сприяє швидкому поширенню нових технологій, інновацій та передачі знань, створює умови для більшої відповідальності, прозорості та контролю, що може допомогти у зменшенні корупції та забезпеченні стійкого розвитку суспільства. У контексті євроінтеграції, впровадження цифрових вікі-платформ стає важливим фактором, що сприяє успішній євроінтеграції, побудові сталої економіки та забезпеченню гармонійного суспільства.

Посилання

Accountability (2023). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability (дата звернення: 28.06.2023).

Apostolopoulos, P. (2022). Discussing the Past: The Production of Historical Knowledge on Wikipedia. Raleigh, North Carolina: Public History. URL: https://www.proquest.com/openview/549f1e62e661b55800499d75c0c63a33/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y (дата звернення: 10.06.2023).

Creative Commons (2023). URL: https://creativecommons.org/ (дата звернення: 30.06.2023).

DOZORRO. The official website. URL: https://dozorro.org/ (дата звернення: 21.06.2023).

eHealth. The official website. URL: https://ehealth.gov.ua/ (дата звернення: 19.06.2023).

Elmimouni, H., Forte, A., Morgan, J. Why people trust wikipedia articles: credibility assessment strategies used by readers. Proceedings of the 18th International Symposium on Open Collaboration. September 2022. Article No.: 9. P. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1145/3555051.3555052 (дата звернення: 29.05.2023).

Hippel, E., Kaulartz, S. (2021). Next-generation consumer innovation search: Identifying early-stage need-solution pairs on the web. Research Policy. Volume 50, Issue 8, October 2021, 104056. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733320301347?via%3Dihub (дата звернення: 21.06.2023).

Innovation Wiki. URL: https://www.innovation.wiki/de/ (дата звернення: 21.06.2023).

Transforming quality of life in India’s cities and towns. Janaagraha. URL: https://www.janaagraha.org/ (дата звернення: 21.06.2023).

Relly, J. E., Sabharwal, M. (2009) Perceptions of transparency of government policymaking: A cross-national study. Government Information Quarterly Volume 26, Issue 1, January 2009, P. 148–157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.04.002 (дата звернення: 21.06.2023).

Leuf, B., Cunningham W. (2001). The Wiki Way : quick collaboration on the web. Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. 435 p. URL: https://www.amazon.com/Wiki-Way-Quick-Collaboration-Web/dp/020171499X (дата звернення: 20.06.2023).

Make it in Ukraine. URL: https://ru.linkedin.com/company/make-it-in-ukraine (дата звернення: 21.06.2023).

Arazy, O., Ortega, F., Nov, O., Yeo, L., Balila, A. (2015). Functional roles and career paths in wikipedia. Proceedings of the 18th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing 2015. P. 1092–1105. DOI: https://doi.org/10.1145/2675133.2675257 (дата звернення: 10.06.2023).

Peters, M. (2014) Open Education and Education for Openness. The Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory. Hamilton (New Zealand): University of Waikato. 2014. P. 1693–1696. URL: https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/Encyclopedia%20of%20Educational%20Phi.pdf (дата звернення: 2.07.2023).

Prozorro. The official website. URL: https://prozorro.gov.ua/ (дата звернення: 19.06.2023).

Anand, S., Arazy, O., Mandayam, N., Nov, O., (2023). A game-theoretic analysis of Wikipedia’s peer production: The interplay between community’s governance and contributors’ interactions. Plos One. 2023. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281725 (дата звернення: 21.06.2023).

Schlagwein, D., Conboy, K., Feller, J., Leimeister, J. M., Morgan, L. (2017). „Openness” with and without information technology: a framework and a brief history. Journal of Information Technology. Volume 32, Issue 4. P. 297–305. DOI: https://doi.org/10.1057/s41265-017-0049-3 (дата звернення: 21.06.2023).

Yeganegi ,S., Laplume, O. A., Dass, P. (2021). The role of information availability: A longitudinal analysis of technology entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change. Volume 170, September 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120910 (дата звернення: 21.06.2023).

Shved, V., Sarancha, I., & Omelchenko, O. (2022). Wikinomics in the higher education: The need to use tools and instruments. ScienceRise: Pedagogical Education, (4(49)), 40–46. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2022.259205 (дата звернення: 17.06.2023).

Solove D. J. (2004) The Digital person: technology and privacy in the information age. New York (USA): New York University, 140 p. URL: https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2501&context=faculty_publications (дата звернення: 09.06.2023)

Spending: The official website. URL: https://spending.gov.ua/new/ (дата звернення: 21.06.2023).

Trabucchi D., Patrucco A. S., Buganza T., Marzi G. (2023). Is transparency the new green? How business model transparency influences digital service adoption. Technovation. Volume 126, August 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102803 (дата звернення: 21.06.2023).

Transparency. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(behavior) (дата звернення: 26.06.2023).

Transparency International Ukraine. 2023 https://www.transparency.org/en/countries/ukraine (дата звернення: 18.06.2023).

Von Hippel E., Kaulartz S., Next-generation consumer innovation search: Identifying early-stage need-solution pairs on the web. Research Policy. Volume 50, Issue 8, October 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104056 (дата звернення: 21.06.2023).

Vrana A.G., Sengupta A., Bouterse S. (2020). Toward a wikipedia for and from us all. Wikipedia@ 20. 2020. URL: https://wikipedia20.mitpress.mit.edu/pub/myb725ma/release/2 (дата звернення: 10.06.2023).

Cunningham W. (a) Correspondence on the etymology of wiki. URL: http://c2.com/doc/etymology.html (дата звернення: 21.06.2023).

Cunningham W. (b) Wiki History. URL: http://wiki.c2.com/?WikiHistory (accessed on 21.06.2023).

Wikicity. URL: https://senseable.mit.edu/wikicity/rome/ (дата звернення: 21.06.2023)

Calabrese, F., Kloeckl, K., Ratti, C. Wikicity: real-time location-sensitive tools for the city. 2009. 24 p. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-60566-152-0.ch027 (дата звернення: 21.06.2023).

Wikiinvest. URL: http://www.wikinvest.com/ (дата звернення: 21.06.2023).

WikiInvestigation. URL: https://wikiinvestigation.org/ (дата звернення: 21.06.2023).

WikiLeaks. URL: https://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks (дата звернення: 21.06.2023).

WikiStartups. URL: https://wikistartup.tn/ (дата звернення: 21.06.2023).

Willis, B., Jai, T., Lauderdale, M. (2021). Trust and commitment: Effect of applying consumer data rights on U.S. Consumers' attitudes toward online retailers in big data era. Journal of Consumer Behaviour. Volume 20, Issue 6. P. 1575–1590. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1968 (дата звернення: 16.06.2023).

Антикорупційна енциклопедія. Офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: https://prosvita.nazk.gov.ua/encyclopedia/ponyattya-koruptsiyi (дата звернення: 21.06.2023).

Калініченко Л., Головко-Марченко І., Кривороженко Ж. Шерингова економіка як перспективна соціоекономічна модель розвитку суспільства. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». 2018. № 42(2). С. 66–76.

Про запобігання корупції. Закон України від 14 жовтня 2014 року. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 21.06.2023).

Система е-декларування для чиновників. URL: https://declarations.com.ua/ (дата звернення: 02.02.2022).

ТОП інновацій для боротьби з корупцією. 12 Жовтня, 2019 . Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/news/top-innovatsij-dlya-borotby-z-koruptsiyeyu/ (дата звернення: 09.07.2023).

Accountability (2023). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Accountability (accessed on 28.06.2023).

Apostolopoulos, P. (2022). Discussing the Past: The Production of Historical Knowledge on Wikipedia. Raleigh, North Carolina: Public History. URL: https://www.proquest.com/openview/549f1e62e661b55800499d75c0c63a33/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y (accessed on 10.06.2023).

Creative Commons (2023). URL: https://creativecommons.org/ (accessed on 30.06.2023).

DOZORRO. The official website. URL: https://dozorro.org/ (accessed on 21.06.2023).

eHealth. The official website. URL: https://ehealth.gov.ua/ (accessed on 19.06.2023).

Elmimouni, H., Forte, A., Morgan, J. Why people trust wikipedia articles: credibility assessment strategies used by readers. Proceedings of the 18th International Symposium on Open Collaboration. September 2022. Article No.: 9. P. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1145/3555051.3555052 (accessed on 29.05.2023).

Hippel, E., Kaulartz, S. (2021). Next-generation consumer innovation search: Identifying early-stage need-solution pairs on the web. Research Policy. Volume 50, Issue 8, October 2021, 104056. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733320301347?via%3Dihub (accessed on 21.06.2023).

Innovation Wiki. URL: https://www.innovation.wiki/de/ (accessed on 21.06.2023).

Transforming quality of life in India’s cities and towns. Janaagraha. URL: https://www.janaagraha.org/ (accessed on 21.06.2023).

Relly, J. E., Sabharwal, M. (2009) Perceptions of transparency of government policymaking: A cross-national study. Government Information Quarterly Volume 26, Issue 1, January 2009, P. 148–157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.04.002 (accessed on 21.06.2023).

Leuf, B., Cunningham W. (2001). The Wiki Way : quick collaboration on the web. Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. 435 p. URL: https://www.amazon.com/Wiki-Way-Quick-Collaboration-Web/dp/020171499X (accessed on 20.06.2023).

Make it in Ukraine. URL: https://ru.linkedin.com/company/make-it-in-ukraine (accessed on 21.06.2023).

Arazy, O., Ortega, F., Nov, O., Yeo, L., Balila, A. (2015). Functional roles and career paths in wikipedia. Proceedings of the 18th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing 2015. P. 1092–1105. DOI: https://doi.org/10.1145/2675133.2675257 (accessed on 10.06.2023).

Peters, M. (2014) Open Education and Education for Openness. The Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory. Hamilton (New Zealand): University of Waikato. 2014. P. 1693–1696. URL: https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/Encyclopedia%20of%20Educational%20Phi.pdf (accessed on 2.07.2023).

Prozorro. The official website. URL: https://prozorro.gov.ua/ (accessed on 19.06.2023).

Anand, S., Arazy, O., Mandayam, N., Nov, O., (2023). A game-theoretic analysis of Wikipedia’s peer production: The interplay between community’s governance and contributors’ interactions. Plos One. 2023. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281725 (accessed on 21.06.2023).

Schlagwein, D., Conboy, K., Feller, J., Leimeister, J. M., Morgan, L. (2017). „Openness” with and without information technology: a framework and a brief history. Journal of Information Technology. Volume 32, Issue 4. P. 297–305. DOI: https://doi.org/10.1057/s41265-017-0049-3 (accessed on 21.06.2023).

Yeganegi ,S., Laplume, O. A., Dass, P. (2021). The role of information availability: A longitudinal analysis of technology entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change. Volume 170, September 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120910 (accessed on 21.06.2023).

Shved, V., Sarancha, I., & Omelchenko, O. (2022). Wikinomics in the higher education: The need to use tools and instruments. ScienceRise: Pedagogical Education, (4(49)), 40–46. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2022.259205 (accessed on 17.06.2023).

Solove D. J. (2004) The Digital person: technology and privacy in the information age. New York (USA): New York University, 140 p. URL: https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2501&context=faculty_publications (accessed on 09.06.2023)

Spending: The official website. URL: https://spending.gov.ua/new/ (accessed on 21.06.2023).

Trabucchi D., Patrucco A. S., Buganza T., Marzi G. (2023). Is transparency the new green? How business model transparency influences digital service adoption. Technovation. Volume 126, August 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102803. (accessed on 21.06.2023).

Transparency. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(behavior) (accessed on 26.06.2023).

Transparency International Ukraine. 2023 https://www.transparency.org/en/countries/ukraine). (accessed on 18.06.2023).

Von Hippel E., Kaulartz S., Next-generation consumer innovation search: Identifying early-stage need-solution pairs on the web. Research Policy. Volume 50, Issue 8, October 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104056 (accessed on 21.06.2023).

Vrana A.G., Sengupta A., Bouterse S. (2020). Toward a wikipedia for and from us all. Wikipedia@ 20. 2020. URL: https://wikipedia20.mitpress.mit.edu/pub/myb725ma/release/2 (accessed on 10.06.2023).

Cunningham W. (a) Correspondence on the etymology of wiki. URL: http://c2.com/doc/etymology.html (accessed on 21.06.2023).

Cunningham W. (b) Wiki History. URL: http://wiki.c2.com/?WikiHistory (accessed on 21.06.2023).

Wikicity. URL: https://senseable.mit.edu/wikicity/rome/ (accessed on 21.06.2023)

Calabrese, F., Kloeckl, K., Ratti, C. Wikicity: real-time location-sensitive tools for the city. 2009. 24 p. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-60566-152-0.ch027 (accessed on 21.06.2023).

Wikiinvest. URL: http://www.wikinvest.com/ (accessed on 21.06.2023).

WikiInvestigation. URL: https://wikiinvestigation.org/ (accessed on 21.06.2023).

WikiLeaks. URL: https://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks (accessed on 21.06.2023).

WikiStartups. URL: https://wikistartup.tn/ (accessed on 21.06.2023).

Willis, B., Jai, T., Lauderdale, M. (2021). Trust and commitment: Effect of applying consumer data rights on U.S. Consumers' attitudes toward online retailers in big data era. Journal of Consumer Behaviour. Volume 20, Issue 6. P. 1575–1590. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1968. (accessed on 16.06.2023).

Antykoruptsiina entsyklopediia (2023). Ofitsiinyi vebsait Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii. URL: https://prosvita.nazk.gov.ua/encyclopedia/ponyattya-koruptsiyi (accessed on 21.06.2023).

Kalinichenko, L., Holovko-Marchenko, I., & Kryvorozhenko, Zh. (2018). Sherynhova ekonomika yak perspektyvna sotsioekonomichna model rozvytku suspilstva. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii: Seriia «Ekonomika i upravlinnia», 42(2), 66–76.

Pro zapobihannia koruptsii. Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku. № 1700-VII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (accessed on: 21.06.2023).

Systema e-deklaruvannia dlia chynovnykiv. URL: https://declarations.com.ua/ (accessed on: 02.02.2022).

TOP innovatsii dlia borotby z koruptsiieiu. 12 Zhovtnia, 2019. Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/news/top-innovatsij-dlya-borotby-z-koruptsiyeyu/ (accessed on: 09.07.2023).

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Калініченко, Л., Мельник, Л., Дорошенко, Г., Ковальов, Б., & Завдов’єва, Ю. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВИХ ВІКІ-ПЛАТФОРМ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 111-119. https://doi.org/10.32782/dees.7-18