НАПІВФОРМАЛЬНІ ПРАВИЛА ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ

  • Ф.В. Абрамов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-4825-3974
Ключові слова: трансакційні витрати, дискреційні повноваження, інституційні реформи, напівформальні правила, динаміка ефективності формальних правил

Анотація

В статті розглядаються наслідки поширення практики запровадження напівформальних правил для динаміки ефективності формальних правил, а також пропонуються заходи попередження виникнення та поширення даного явища. Показано, що формування напівформальних правил супроводжується виникненням двох ефектів: статичного ефекту напівформальних правил, що є причиною падіння поточної ефективності чинних формальних правил, та динамічного ефекту, що є однією з причин негативної динаміки чинних формальних правил. Доведено, що реформування чинних формальних правил з метою обмеження наявних дискреційних повноважень чиновника, як захід попередження виникнення та поширення напівформальних правил, є недоцільним, через зростання рівня трансакційних витрат прийняття реформованих формальних правил та неспроможність бюрократичної системи адаптуватися до нових ситуацій. Для попередження виникнення та поширення напівформальних правил запропоновано застосування заходів з відновлення працездатності ринкових механізмів, або їх імітація.

Посилання

Li Z., Tourin A. A Finite Difference Scheme for Pairs Trading with Transaction Costs. Computational Economics. 2022. Vol. 60. № 2. P. 601–632.

Melese F. Insights from Transaction Cost Economics for Government Organizations: An Application to the U.S. Department of Defense (DoD). Atlantic Economic Journal. 2021. Vol. 49. № 1. P. 109–111.

Djørup S. The institutionalisation of zero transaction cost theory: a case study in Danish district heating regulation. Evolutionary and Institutional Economics Review. 2021. Vol. 18. № 1. P. 159–174.

Yang T., Da Huo D., Choy L.H.T. et al. The Impact of Measurement and Pricing Cost on Rental Transaction Prices – Evidence from the Institutional Rental Housing Market in Beijing. The Journal of Real Estate Finance and Economics. 2023. Vol. 66. № 1. P. 119–140.

Thomas D.W. Michael C. Munger: Tomorrow 3.0: transaction costs and the sharing economy. Public Choice. 2020. Vol. 182. № 1-2. P. 229–232.

Hajdini I., Windsperger J. Real options in franchise contracting: an application of transaction cost and real options theory. European Journal of Law and Economics. 2020. Vol. 50. № 2. P. 313–337.

Piano E.E., Rouanet L. Economic calculation and the organization of markets. The Review of Austrian Economics. 2020. Vol. 33. № 3. P. 331–348.

Coria J., Jaraitė J. Transaction Costs of Upstream Versus Downstream Pricing of CO2 Emissions. Environmental and Resource Economics. 2019. Vol. 72. № 4. P. 965–1001.

Candela R.A., Geloso V. Coase and transaction costs reconsidered: the case of the English lighthouse system. European Journal of Law and Economics. 2019. Vol. 48. № 3. P. 331–349.

Абрамов Ф.В. Напівформальними правила. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2016. № 27. С. 103–106.

Абрамов Ф.В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики. Економічний часопис-ХХІ. 2011. № 11-12. С. 8-10.

Li Z., Tourin A. (2022) A Finite Difference Scheme for Pairs Trading with Transaction Costs. Computational Economics, Vol. 60, no 2, pp. 601–632.

Melese F. (2021) Insights from Transaction Cost Economics for Government Organizations: An Application to the U.S. Department of Defense (DoD). Atlantic Economic Journal, Vol. 49, no 1, pp. 109–111.

Djørup S. (2021) The institutionalisation of zero transaction cost theory: a case study in Danish district heating regulation. Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol. 18, no 1, pp. 159–174.

Yang T., Da Huo D., Choy L.H.T. et al. (2023) The Impact of Measurement and Pricing Cost on Rental Transaction Prices – Evidence from the Institutional Rental Housing Market in Beijing. The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 66, no 1, pp. 119–140.

Thomas D.W. (2020) Michael C. Munger: Tomorrow 3.0: transaction costs and the sharing economy. Public Choice, Vol. 182, no 1-2, pp. 229–232.

Hajdini I., Windsperger J. (2020) Real options in franchise contracting: an application of transaction cost and real options theory. European Journal of Law and Economics, Vol. 50, no 2, pp. 313–337.

Piano E.E., Rouanet L. (2020) Economic calculation and the organization of markets. The Review of Austrian Economics, Vol. 33, no 3, pp. 331–348.

Coria J., Jaraitė J. (2019) Transaction Costs of Upstream Versus Downstream Pricing of CO2 Emissions. Environmental and Resource Economics, Vol. 72, no 4, pp. 965–1001.

Candela R.A., Geloso V. (2019) Coase and transaction costs reconsidered: the case of the English lighthouse system. European Journal of Law and Economics, Vol. 48, no 3, pp. 331–349.

Abramov F.V. (2016) Napivformalʹnymy pravyla. [Semi-formal rules.] Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut» (ekonomichni nauky). no 27. pp. 103–106.

Abramov F.V. (2011) Kachestvo vyssheho obrazovanyya y korruptsyya v vuzakh: faktory dynamyky. [The quality of higher education and corruption in higher education institutions: dynamic factors.] Ekonomichnyy chasopys-ХХІ. no 11-12. pp. 8-10.

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Абрамов, Ф. (2022). НАПІВФОРМАЛЬНІ ПРАВИЛА ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 26-30. https://doi.org/10.32782/dees.3-5