ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ. ПЛУТАНИНА СЕРЕД ВИЗНАЧЕНЬ У ЦІЙ СФЕРІ

Ключові слова: діджиталізація, цифрова трансформація, цифровізація, цифровізація, бухгалтерський облік, бухгалтерський облік, інформаційна система, інформаційна система

Анотація

В статті вирішено мету та завдання, що дозволяє узагальнити зміст ряду термінів та понять в сучасному бухгалтерському обліку. Метою статті є необхідність розкриття відмінностей між поняттями «цифровізація», «цифрова трансформація», «діджиталізація» (або «дигіталізація»), охоплюючи теоретичну та практичну сторони. Авторами доведено, що неврегульованість в Україні багатьох нормативно – правових актів з бухгалтерського обліку, пов’язаних із бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційної сфери з появою цифрових технологій, набуває небезпечного характеру. Відмічено, що зараз ще не існує загальноприйнятих і гармонізованих визначень та правових дефініцій цифрової термінології, однак вони вже стрімко захоплюють українські плацдарми для наступу. Підкреслюється важливість розуміння сутності понять, охоплюючи теоретичну та практичну сторони, оскільки не вірне використання термінів, їх компанування та змішування призводить до викривлення цифрової трансформації інформації та негативно впливає на розвиток законодавчої бази. В статті доведено, що у сфері цифрового розвитку бракує офіційно затверджених стратегічних документів, а також державою здійснюється недостатня підтримка цифрової трансформації бізнесу. Також сформульовано підходи до відмінностей цих понять та запропоновано авторський підхід до вирішення проблеми. Теоретична та практична значимість роботи заключається в отриманні пропозицій, які вносять вклад у вирішення проблеми методичного забезпечення діджиталізації в бухгалтерського обліку в умовах цифрового супровіду в практичній діяльності українських підприємств при формуванні внутрішніх документів з організації діджиталізації облікового процесу при проведенні контрольних процедур. Авторами підкреслено, що багатогранність, багатоаспектність та дискусійність питань з проблематики термінології у бухгалтерському обліку зумовлює необхідність подальших досліджень, тому що впливає в кінцевому результаті, навіть, на розвиток законодавчої бази з бухгалтерського обліку. Наявність уніфікованої термінологічної системи законодавства може стати основою для подальшої гармонізації і стандартизації термінології і законодавства в цілому, дозволить удосконалити законотворчий процес, сприятиме підвищенню техніко-юридичного рівня нормативно-правових актів, зростанню їх комунікативної ефективності. Результатом цих нововведень будуть технологічні зрушення.

Посилання

Mihrovska М.S. (2021) Digital terminology in public administration: from digitization to digital governance. Legal scientific electronic journal, vol. 6, pp. 142-144.

Law of Ukraine "On Electronic Communications" dated December 16, 2020 No. 1089-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text.

Law of Ukraine "On the peculiarities of the data of public (electronic public) services No. 1689-IX dated July 15 2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text.

Sosnin O. (2020). Digitalization as a new reality of Ukraine. Available at: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny/ [in Ukrainian].

Malakhov A.A., Khmelna O. (2021) Digitalization of the foundation of education as an effective model for managing the quality of education services. International scientific journal "Grail of Science", no. 10, pp. 397. Available at: https://www.researchgate.net/publication/356883609_didzitalizacia_zakladu_osviti_ak_efektivna_model_upravlinna_akistu_nadanna_osvitnih_poslug.

Ustenko M. (2019) Digitalization: the basis of competitiveness of business in the realities of the digital economy. Bulletin of the Economy of Transport and Industr, no. 68, pp.181-192.

Fishchuk V., Matyushko V., Chernev Y., Yurchak O. and in. Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy. Ukrainian Institute of Future. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyucifrovoyu-ekonomikoyu.html#.

Polyvana L., Lutsenko O. Digital terminology in today's realities. Mechanisms for ensuring the steel development of the economy: problems, prospects, international dosvіd [Electronic resource]: materials of the ІІІ Intern. sci.-pract. Internet conference, November 10, 2022. DBTU. Kharkiv, 2022. 494 p. Available at: http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/.

GeSISMARTer 2020: The Role of ICT in Driving a Sustainable Future. 2012. Boston: Boston Consulting Group. Available at: https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2014/04/SMARTer-2020-The-Role-of-ICT-in-Driving-a-Sustainable-Future-December-2012._2.pdf.

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Поливана, Л., Кирильєва, Л., & Луценко, О. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ. ПЛУТАНИНА СЕРЕД ВИЗНАЧЕНЬ У ЦІЙ СФЕРІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 8-12. https://doi.org/10.32782/dees.3-2