ВІДПОВІДНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТАРТАПУ

Ключові слова: життєвий цикл стартапу, інструменти маркетингу, цифровий маркетинг, просування стартапу

Анотація

Для створення стартап-продукту з високою споживчою вартістю, прискорення його виведення на ринок необхідно розробити ефективну маркетингову стратегію, використовувати відповідні маркетингові методи інструменти на всіх етапах життєвого циклу стартапу. Вибір діючих маркетингових інструментів дозволить зекономити час та ресурси на етапах від ідеї до масштабування стартапу. Маркетинг стартапів має специфічні характеристики, ключовою з яких є зв’язок маркетингових методів та інструментів із етапами життєвого циклу стартап-проєкту. Метою статті є розробка теоретичних положень щодо формування маркетингових інструментів, що забезпечують розвиток стартапу за стадіями його життєвого циклу. У статті визначено специфіку маркетингової діяльності, маркетингові методи та інструменти, що використовуються на різних етапах життєвого циклу стартапу. Обґрунтовано маркетинговий підхід до виділення етапів життєвого циклу стартапу (ідея – концепт – прототип – готовий продукт – запуск). У дослідженні представлена модель особливостей стартап-маркетингу. Запропоновано підхід до визначення сутності та ключових елементів стартап-маркетингу, в якому маркетингова діяльність є похідною від стадії життєвого циклу стартапу. У моделі маркетинг стартапу диференціюється на маркетинг ідеї, маркетинг продукту та маркетинг відносин між продуктом і ключовими споживачами. Поступово з перетворенням ідеї в готовий продукт маркетинг ідей трансформується в маркетинг інноваційного продукту, відтак, з першої стадії стартапу необхідно тісно взаємодіяти з цільовими споживачами інновацій, або цілеспрямовано їх шукати через дослідження споживачів, тестування ідей і концепцій, що дозволяє істотно знизити маркетингові ризики неприйняття прототипу. Результати дослідження доповнюють наукові засади маркетингу інноваційної продукції, маркетингової діяльності на різних етапах життєвого циклу продукту в частині розробки концептуальних положень маркетингу стартапів та використання маркетингових методів та інструментів розвитку стартапу протягом етапів життєвого циклу.

Посилання

Kirchberger, M., Wouters, M., Anderson, J. C. (2020). How Technology- based startups can use customer value propositions to gain pilot customers. Journal of Business-to-Business Marketing, vol. 27(4), pp. 353–374. DOI: https://doi.org/10.1080/1051712X.2020.1831212.

Tripathi, N., Seppänen, P., Boominathan, G., Oivo, M., Liukkunen, K. (2019). Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. Information and Software Technology, vol. 105, pp. 56–77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.08.005

Santisteban, J., Mauricio, D. (2017). Systematic literature review of critical success factors of Information Technology startups. Academy of Entrepreneurship Journal, vol. 23(2), pp. 1-23.

G. Schuh and C. Hamm (2022). Methodology for a Startup Lifecycle-dependent Approach of Financing for Investors and Deep Tech Startups. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 1392-1398, DOI: https://doi.org/10.1109/IEEM55944.2022.9989676.

Laage-Hellman, J., Landqvist, M., Lind, F. (2018). Business creation in networks: How a technology-based start-up collaborates with customers in product development. Industrial Marketing Management, vol. 70, pp. 13-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.07.009.

Swenson, M. J., Rhoads, G. K., Whitlark, D. B. (2014). Startup marketing: leveraging leverage. The Journal of Applied Business and Economics, vol. 16(6), pp. 56-62.

Rode, V., Rode, V., Vallaster, C. (2016). Corporate branding for start-ups : the crucial role of entrepreneurs corporate branding for start-ups : The crucial role of entrepreneurs. Corporate Reputation Review, vol. 8(2), pp. 121-135.

Verbytska, A. (2022) Advantages of social media marketing as a lead generation channel for startups. Scientific view: economy and management, vol. 2 (78), pp. 72-78. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-78-11.

Verbytska A., Babachenko L. Communication strategy development algorithm for B2C startups. Pryazovskyi economic herald, vol. 5 (28), pp. 51-55. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-5-7.

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Вербицька, А. (2023). ВІДПОВІДНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТАРТАПУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 46-50. https://doi.org/10.32782/dees.7-7