ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: фінансова безпека, аграрний сектор, ефективність діяльності, підприємства, стратегія розвитку

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розробки стратегії розвитку аграрних підприємств з метою підвищення рівня їх фінансової безпеки. Питань забезпечення належного рівня фінансової безпеки аграрних підприємств є досить актуальним завданням враховуючи нестабільність економічної і політичної ситуації, високий експортний потенціал та провідне значення галузі у продовольчій безпеці країни. Потрібно пам’ятати, що застосування стратегічно управління передбачає визначення та розробку стратегічних цілей, досягнення яких забезпечується формулюванням конкретних завдань та напрямків їх реалізації у сучасних умовах ведення господарської діяльності. Доведено, що на діяльність підприємств впливає значна кількість факторів, які потрібно враховувати при розробці зазначеної стратегії. Встановлено, що лише дотримання послідовного алгоритму дій дозволить досягти поставлених цілей. Метою статті є розробка алгоритму послідовних дій реалізації стратегії розвитку аграрних підприємств з метою підвищення рівня їх фінансової безпеки. У статті сільськогосподарські підприємства окремих регіонів згруповані відповідно до рівня їх фінансової безпеки з метою обґрунтування найбільш прийнятної для їх ситуації стратегії. Відповідно до проведеного дослідження доведено, що найбільш перспективними є сенергетична, виробничо-технологічної та інвестиційно-інноваційної стратегії. Автором представлено структурно-логічну схему реалізації стратегії розвитку аграрних підприємств з метою зміцнення рівня їх фінансової безпеки, проведена детальна характеристику кожного етапу запропонованої стратегі. Крім того визначенні проблеми, які можуть виникнути та запропоновані шляхи їх подолання. Доведено необхідність тісної взаємодії на кожному етапі реалізації даної стратегії з метою досягнення поставлених цілей. В статті актор акцентує увагу на необхідності врахування специфічних особливостей ведення господарської діяльності а аграрний сфері, зокрема значної залежності від природно-кліматичних умов та державної підтримки галузі для досягнення високих результатів діяльності.

Посилання

Andriichuk, V.G. (2017) Concentration in the agrarian sphere of the economy: current aspects. Kyiv: KNEU, 303 p.

Gerasymchuk, V.G. (2000) Strategic management of the enterprise. Graphical modeling: Education. Manual. K.: KNEU, 360 p.

Zhikhareva, V.V. (2017) Formation of the enterprise development strategy in conditions of uncertainty. Economy and society. Vol. 9. pp. 423-427

Bernytska, D. (2012) Strategic analysis of the enterprise's external environment by the PEST/STEP analysis method. Economic analysis. Vol. 11(2). pp. 145-151

Tanklevska, N.S. (2014) Building a financial strategy and its importance in a competitive market environment. Science and economy. Issue 4. pp. 50-56.

Hrynyov, A. V. & Yastremska O. M. (2006) The quality of the formation of the enterprise's financial strategy. Finances of Ukraine. Vol. 6. pp. 121-128.

Rumelt, R. (2014) Good strategy, bad strategy. What is the difference and why is it important M.: Mann. 448 p.

Ansoff, I.H., & McDonnell, E.J. (1990), Implanting Strategic Management, 2nd Ed., Cambridge, Great Britain: Prentice Hall International (UK) Ltd.

Dudar, V. (2015) Integration of the agricultural sector of the economy of Ukraine with the European Union in the context of the functioning of the free trade zone. Herald of TNEU. vol. 2. pp. 7-17

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Тітенко, З. (2023). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 46-51. https://doi.org/10.32782/dees.4-8