Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кудріна Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна)
E-mail: kudrina@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7364-1998
Web of Science ResearcherID: DAT-0112-2022
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444981

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Божкова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес -економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна).
E-mail: bozhkova@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1557-3819
Web of Science ResearcherID: I-9081-2018
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=41260960900

Борщ Вікторія Ігорівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з перспективного розвитку, Одеський національний медичний університет (м. Одеса, Україна).
E-mail: borshch@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6400-7840
Web of Science ResearcherID: Y-2158-2018

Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна).
E-mail: vdovenko@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0849-057X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56912343500

Вербівська Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
E-mail: verbivska@dees.iei.od.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2768-9157
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210597185

Дерій Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна).
E-mail: derii@dees.iei.od.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3695-7202
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192007118

Дименко Руслан Анатолійович, доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та соціального забезпечення, ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Львів, Україна).
E-mail: dymenko@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6980-8038

Дука Анастасія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна).
E-mail: duka@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7682-4274
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607090800

Жаворонок Артур Віталійович, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету фінансів, підприємництва та обліку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
E-mail: zhavoronok@dees.iei.od.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9274-8240
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208127961

Ілляшенко Наталія Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна)
E-mail: illiashenko@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1426-1215
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216819878

Кудлаєва Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
E-mail: kudlaieva@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8369-886X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216708388

Лопащук Інна Афанасіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
E-mail: lopashchuk@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9934-6607
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210603521

Марич Максим Григорович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету фінансів, підприємництва та обліку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
E-mail: marych@dees.iei.od.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5400-0503
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199997202

Морозова (Селіверстова) Людмила Сергіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна).
E-mail: morozova@dees.iei.od.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2231-0558
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35759877600

Новикова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва» (м. Київ, Україна).
E-mail: novykova@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7322-6727
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217106303

Омельяненко Віталій Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, завідувач Навчально-наукового центру проектних технологій, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна)
E-mail: omelianenko@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0713-1444
Web of Science ResearcherID: Q-6358-2016
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56624321000

Пономаренко Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Бугая (м. Київ, Україна).
E-mail: ponomarenko@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6734-6212
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200557140

Прохорчук Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон, Україна).
E-mail: prokhorchuk@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1487-2291
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217017804

Роговий Андрій Віталійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму, Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна).
E-mail: rohovyi@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5445-214X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215415353

Федишин Майя Пилипівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
E-mail: fedyshyn@dees.iei.od.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0807-6814
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57212144390

Цвірко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, начальник відділу макроекономіки та державного управління, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» (м. Одеса, Україна).
E-mail: tsvirko@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3391-942X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210839927

Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» (м. Одеса, Україна).
E-mail: shaposhnykov@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0640-9934
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205183321

Бендаравечіне Ріта, доктор економіки, професор маркетингу, декан факультету менеджменту, Університет Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва).
E-mail: bendaravechine@dees.iei.od.ua
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194638278

Велькі Януш, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Університет «Опольська політехніка» (м. Ополе, Польща).
E-mail: velki@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8973-768X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36988284700

Гросу Вероніка, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія).
E-mail: hrosu@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2465-4722
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33067714100

Космулес Крістіна Габріела, кандидат економічних наук, асистент професора, кафедра бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія).
E-mail: kosmules@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8406-7004
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202515465

Міхальчук Камелія-Каталіна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія).
E-mail: mikhalchuk@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5598-5829
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56067290000

Соколюк Маріан, кандидат економічних наук, доцент, кафедра бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія).
E-mail: sokoliuk@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6378-6686
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55293527700

Хлачук Елена, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та державного управління, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія).
E-mail: khlachuk@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0601-748X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36344699700

Чоботару Маріус-Сорін, кандидат економічних наук, лектор, кафедра бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Сучава, Румунія).
E-mail: chobotaru@dees.iei.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8560-9223
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56426187600