Купінець, Л., Андрєєва, Н. і Шершун, О. (2022) «МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ НЕФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ», Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), с. 13-18. doi: 10.32782/dees.3-3.