Крамарчук, С. і Крисько, Ж. (2022) «АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ», Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), с. 191-195. doi: 10.32782/dees.2-32.