Горохова, Т. (2022) «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), с. 99-103. doi: 10.32782/dees.2-17.