Вербицька, А. (2022) «ЕКОНОМІЧНІ ПІДВАЛИНИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД», Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), с. 33-38. doi: 10.32782/dees.2-6.