Савицька, Н. і Чміль, Г. (2022) «ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ», Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), с. 112-117. doi: 10.32782/dees.1-18.