Зомчак, Л. і Лапінкова, А. (2022) «ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ: АВТОРЕГРЕСІЙНА ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВА МОДЕЛЬ», Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), с. 50-55. doi: 10.32782/dees.1-8.