Горохова, Т.В. 2022. «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ». Цифрова економіка та економічна безпека, вип. 2 (02) (Вересень), 99-103. https://doi.org/10.32782/dees.2-17.