Жусь, О.М., С.О. Ракицька, і Г.М. Тожиєва. 2023. «СТАБІЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ». Цифрова економіка та економічна безпека, вип. 4 (04) (Січень), 15-19. https://doi.org/10.32782/dees.4-3.