Крамарчук, С., & Крисько, Ж. (2022). АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 191-195. https://doi.org/10.32782/dees.2-32