Горохова, Т. (2022). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 99-103. https://doi.org/10.32782/dees.2-17