Сейсебаєва, Н., & Фоменко, С. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ОБІГУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТА ІНВЕСТУВАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 56-62. https://doi.org/10.32782/dees.2-10