Вербицька, А. (2022). ЕКОНОМІЧНІ ПІДВАЛИНИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 33-38. https://doi.org/10.32782/dees.2-6