Юр’єва, П., & Шевчук, О. (2022). IPO: ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 21-26. https://doi.org/10.32782/dees.2-4