Савицька, Н., & Чміль, Г. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 112-117. https://doi.org/10.32782/dees.1-18