Зомчак, Л., & Лапінкова, А. (2022). ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ: АВТОРЕГРЕСІЙНА ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВА МОДЕЛЬ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 50-55. https://doi.org/10.32782/dees.1-8