Гончаренко, А. (2022). ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 96-102. https://doi.org/10.32782/dees.3-17