Смагло, О. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 47-50. https://doi.org/10.32782/dees.3-9