Абрамов, Ф. (2022). НАПІВФОРМАЛЬНІ ПРАВИЛА ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 26-30. https://doi.org/10.32782/dees.3-5